Skip to main content

News

Turismus je třeba začít brát jako součást průmyslu. Jde o velmi důležitý sektor pro podnikatele, akademiky, samosprávy i stát. Zaměstnává deseti tisíce lidí a generuje miliardové příjmy. Oblast, kterou velmi poznamenala už pandemie covidu-19, však aktuálně zásadně ovlivňují vysoké ceny energií. I to zaznělo na Fóru partnerských regionů Jihočeského kraje, který se uskutečnil v Hluboké nad Vltavou. 3. ročníku tradiční akce se zúčastnilo téměř 300 hostů z celého světa.

Na dvoudenní jednání plném diskusí a seminářů přijela celá řada odborníků na turismus i z Rakouska a Bavorska. Tedy ze zemí, kterou mohou Českou republiku inspirovat způsobem, jak profesionálně organizují cestovní ruch a jak mají pro tuto oblast nastavená zákonná pravidla. V německy mluvících státech si přínos cestovního ruchu pro všechny aktéry, kteří v něm působí, velmi dobře uvědomují. Stejně tak by to mělo být v ČR.   

Cestovní ruch má na jedné straně potenciál generovat miliardové příjmy a zaměstnávat a živit desetitisíce lidí. Na straně druhé, pokud v celém provázaném systému začne kolabovat jeden segment, dominovým efektem se ve vážných problémech vzápětí ocitnou další podnikatelé,“ říká předseda Rady Asociace krajů ČR a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Před covidem byl obrat turismu v ČR 309 mld. Kč, odvody do veřejných rozpočtů činily 125 mld. Kč a jen za víza se vybrala téměř 1 mld. Kč. Fatální dopad na cestovní ruch však aktuálně mají vysoké ceny energií. Podnikatelé v turismu doslova volají po řešení energetické krize. Jinak podle nich hrozí zavírání provozoven. 

Cestovní ruch patří mezi hlavní pilíře exportu služeb a v Praze nebo v příhraničí se jedná o klíčové ekonomické odvětví,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Pokud se rychle nenajde funkční způsob, jak sektoru pomoct s neúnosně vysokými cenami energií, musí se tuzemští podnikatelé v cestovním ruchu připravit na hodně drsný podzim i zimu. Hrozí, že se třeba zavřou aquaparky, obavy z budoucnosti mají i lyžařská střediska, lázně, wellness a jiní.“   

Dopady vysokých cen elektřiny a plynu se během Fóra partnerských regionů Jihočeského kraje mimo jiné probraly na kapacitně zcela zaplněném semináři "Cestovní ruch – strategický průmysl 21. století". Uspořádala ho Jihočeská centrála cestovního ruchu. 

O akce na téma cestovní ruch byl takový zájem, že jsme museli předčasně ukončit registrace. Všichni přítomní se shodli na tom, že v první řadě je hlavně zapotřebí, aby se na vládní úrovni vůbec vzalo na vědomí, že cestovní ruch v České republice opravdu reálně existuje,“ říká ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup a dodává: „Je to naprosto nezbytné pro to, aby v době jakékoliv krize byl český trh konkurenceschopný. A chybějící zákon o cestovním ruchu je bohužel evropskou raritou.“ 

Kromě energetiky a cestovního ruchu se na akci, kde nechyběl ani premiér Petr Fiala, probraly také inovace a moderní technologie, kultura či vzdělávání. 


V Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou se 21. a 22. září uskutečnilo již třetí Fórum partnerských regionů Jihočeského kraje. Mělo mít pořadové číslo čtyři, ale před dvěma lety se akce nekonala kvůli pandemii koronaviru. „Fórum partnerských regionů Jihočeského kraje se stalo již tradiční, významnou mezinárodní konferencí a setkáním přátel z mnoha koutů světa. A jak jsme se za ty uplynulé ročníky mohli už přesvědčit, tak společnými silami a úsilím dokážeme překonat jakoukoliv vzdálenost a dokážeme fungovat jako rovnocenní partneři,“ řekl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Fórum partnerských regionů Jihočeského kraje bylo důležité z několika hledisek. Předně se letos Česká republika ujala svého historicky druhého předsednictví Rady Evropské unie. A to byl důvod, proč pozvání dostali velvyslankyně a velvyslanci zemí EU v České republice. Diskutovala se témata jako jsou energetika a zdroje energií, inovace a moderní technologie, cestovní ruch, kultura a vzdělávání.

Největší akcent si pochopitelně zasloužila energetika, zvlášť s ohledem na současnou energetickou krizi. Jistě nejzásadnějším výstupem fóra byl podpis společenské smlouvy o založení Jihočeského jaderného parku (South Bohemia Nuclear Park). K tomu došlo hned v úvodu akce za účasti předsedy vlády ČR Petra Fialy a zástupců Jihočeského kraje, společnosti ČEZ a firmou ÚJV. Smlouva má za cíl urychlit projekt malých modulárních reaktorů v České republice. Nový malý modulární reaktor by měl vyrůst v areálu Jaderné elektrárny Temelín už v první polovině příštího desetiletí.

Otázkám energetiky odpovídal i výběr hostů a diskutujících v doprovodných debatách a seminářích. Mezi ty nejváženější jistě patřila předsedkyně Státního ústavu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, český vědec, egyptolog a archeolog, autor teorie sedmi zákonů vývoje civilizací Miroslav Bárta nebo generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, a.s. Daniel Beneš. Důležitým partnerem v debatách byl politolog a specialista na politický management Jan Kubáček.

V rámci kulturního programu mohli delegáti shlédnout mimořádnou předpremiéru filmu CIVILIZACE, Dobrá zpráva o konci světa, kterou společně s režisérem a cestovatelem Petrem Horkým natočil jako spoluautor právě Miroslav Bárta. Nezapomenutelné bylo také vystoupení Jaroslava Svěceného s programem Slavné evropské housle.

Všem účastníkům Fóra partnerských regionů Jihočeského kraje bychom velmi rádi poděkovali za účast a těšíme se na vás opět za dva roky.


Fórum Partnerských regionů Jihočeského kraje začalo za účasti hejtmana jihočeského kraje Martina Kuby a předsedy vlády ČR Petra Fialy.  Téma bylo jasné: energetická krize. Tu by měl, podle Kuby urychlit projekt malých modulárních reaktorů.

Krize v evropské energetice urychluje projekt malých modulárních reaktorů v České republice. Nový malý modulární reaktor by měl v areálu Jaderné elektrárny Temelín vyrůst už v první polovině příštího desetiletí. Vyplývá to z dohody mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ. Ta spolu s dceřinou firmou ÚJV dnes podepsala s krajem smlouvu o vzniku Jihočeského jaderného parku (South Bohemia Nuclear Park), která se přípravou pilotního projektu zabývá. Práce výrazně urychlila současná energetická krize a potřeba posilování energetické bezpečnosti. 

Společná firma South Bohemia Nuclear Park (Jihočeský jaderný park) má za cíl výrazně usnadnit stavbu prvního pilotního projektu. Areál ve stávající Jaderné elektrárně Temelín poskytuje chráněný, prozkoumaný prostor, přítomnost odborných pracovníků zajišťuje synergický efekt při plánování, výstavbě a provozu. 

Je to nejlepší možný prostor pro pilotní projekt. Souběžně zde ale probíhá i příprava stavby dalších dvou standardních bloků. A s maximálním nasazením pracujeme i na projektu nového jaderného bloku v Jaderné elektrárně Dukovany, kde očekáváme nabídky do konce listopadu. Pro zachování a posílení energetické bezpečnosti naší země děláme maximum,“ říká předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš.

V Temelíně by mohl vyrůst nejen samotný blok, ale také školicí, servisní a vývojové zázemí pro další evropské uživatele. 

Chceme, aby se jižní Čechy staly technologickou špičkou. Nejde jen o samotný malý blok, ale naší snahou zde bude vybudovat celou technologickou základnu, včetně výzkumných, školicích a servisních zařízení. Jde o obrovskou příležitost s velmi vysokou přidanou hodnotou nejen pro bezemisní a stabilní energetiku, ale i hospodářský rozvoj, vysoké školství a řadu dalších sektorů,“ doplňuje předseda Asociace krajů České republiky a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Firmy, které malé modulární bloky vyvíjejí, avizují jejich první komerční nasazení do konce desetiletí a zájem o ně výrazně roste. „S ohledem na současnou situaci tento projekt urychlujeme. Vidíme, že bude nutné nahradit řadu uhelných elektráren a tepláren a zároveň zachovat v maximální míře soběstačnost. Modulární reaktory jsou z tohoto pohledu bezpečnou a velmi efektivní cestou,“ doplňuje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Tomáš Pleskač. 

Malé modulární reaktory mají být o něco menší než stávající jaderné bloky, je možné je vyrábět sériově a soustředit jich víc na jednom místě.

Skupina ČEZ už podepsala memoranda o spolupráci v oblasti malých modulárních reaktorů s firmami NuScale, GE Hitachi, Rolls Royce, EdF, KHNP a Holtec. Prostřednictvím dceřiné společnosti ÚJV Řež je i sama vyvíjí. V pokročilém stádiu výzkumu je například projekt HeFASTo nebo projekt Energywell.  Intenzivní spolupráci v této oblasti navázala i s firmou Westinghouse. 

Jihočeský jaderný park je společným projektem všech zúčastněných stran, který zastřešuje výzkum, vývoj, komunikaci a přípravu samotné stavby. O investorovi malého modulárního reaktoru ale ještě není rozhodnuto. Jasné je ale místo, kde by měl vyrůst. Prostor je součástí širšího areálu Jaderné elektrárny Temelín. Jde o maximálně vhodnou a prověřenou lokalitu, což dokázala i nedávno ukončená speciální seizmická mise.