Přejít k hlavnímu obsahu

Kanton Bern je druhým největším a také druhým nejlidnatějším kantonem, který se rozkládá v západní části středního Švýcarska a jeho obyvatelstvo je dvojjazyčné. Asi 16 % obyvatelstva užívá francouzštinu a 84 % němčinu – oba jazyky jsou považovány za úřední.

Přibližně 20% kraje pokrývají ledovce, skály a jezera. Bern se ke švýcarské konfederaci připojil v roce 1353. Kantonem protéká řeka Aare a její přítoky. Celkem je možné kanton rozdělit do šesti oblastí. Nejvíce obydlenou oblastí je Mittelland rozkládající se na plošině severně od Alp a kde se také nachází hlavní město Bern. Nejsevernější oblastí je Jura, zatímco nejjižněji se rozkládá krajina známá jako Oberland. Kanton Bern je značně hornatý, nachází se v něm mnoho vrcholů vyšších 3000 metrů, ledovců, skalních útesů a nespočet vodopádů. Právě zde se nachází nejznámější hory Švýcarska, jako je Eiger, Mönch, nebo Jungfrau. Cestovní ruch je zde velmi významným zdrojem příjmů. Oblast je protkána hustou železniční sítí a najdete zde dokonce i nejvyšší evropské nádraží Jungfraujoch. Také se zde nachází obrovská spousta lanovek a lanových drah. Nachází se zde i nejdelší lanovka na světě. Nekonečné horské louky jsou posety malebnými švýcarskými vesnicemi.

K dalším významným odvětvím ekonomiky patří také zemědělství, zejména tedy chov skotu. Spousta místních lidí se zabývá výrobou tradičních sýrů ementálského typu, ale kanton je známý i produkcí kvalitního vína. Vinná réva se pěstuje zejména v okolí jezera Biel. Bern je významný také z hlediska průmyslu. V městě Mühleberg se nachází jaderná elektrárna.

Nejvyšší političtí představitelé:
prezident Bernhard Pulver
Rozloha:
5 959 km²
Počet obyvatel:
1 026 227
Správní členění:
5 správních krajů a 10 správních okresů
Oficiální stránky: