Přejít k hlavnímu obsahu

Nejkrásnější přírodní perly tohoto kraje se skrývají pod zemí, v hlubinách Slovenského krasu. Jejich jedinečnost ocenilo i UNESCO zařazením do  Seznamu přírodního a kulturního dědictví. Z dvanácti zpřístupněných slovenských jeskyň se jich v Košickém kraji nachází pět: Domica, Gombasecká, Ochtinská aragonitová, Jasovská a Dobšinská ľadová jaskyňa. K evropským historickým unikátům patří i nejrozsáhlejší slovenský hrad - Spišský hrad zařazený na seznamu UNESCO. Nejmohutnějším pohořím v  západní časti je Slovenské Rudohoří. Srdcem kraje je Košická kotlina, kterou z východu ohraničují Slanské vrchy. Jsou zde čtyři velká chráněná území. Skvostem mezi nimi je Slovenský ráj vyhlášený v roce 1988 za národní park, s typickými hlubokými kaňony a vodopády. Na severovýchodě kraje působí impozantním dojmem sopečné pohoří Vihorlat, s klenotem přírody – jezírkem Mořské oko. V povodí řeky Latorica je možné najít unikátní chráněné území nížinného typu – jedinečný lužní les, který překrývá mrtvá ramena řeky se vzácnými rostlinnými a živočišnými společenstvy.

Mimořádnou koncentrací vzácných a zajímavých staveb se pyšní metropole kraje – Košice. Nejvýznamnějším skvostem je nejvýchodnější gotická katedrála v Evropě – Dóm svätej Alžbety. Vzácností Košického kraje je tokajská oblast, kde se pěstuje a stáčí jedinečné tokajské víno, nejušlechtilejší sorta na Slovensku. Tokajské víno označil francouzský král Ludvík IV. za krále vín a víno králů.

Nejvyšší političtí představitelé:
Ing. Rastislav Trnka, předseda
Rozloha:
6 755 km²
Počet obyvatel:
798 103
Hlavní město:
Košice
Členění:
11 okresů
Správní členění:
7 okresů
Oficiální stránky: